Het gesprek aan uw keukentafel is het uitgangspunt. Waarom? Omdat Gerard de Ruiter uw persoonlijke wensen in uw eigen vertrouwde omgeving het beste in kaart kan brengen. Denkt u bijvoorbeeld aan de aanleg van een landschapselement zoals een singel of kikkerpoel. Ook een groot terrein waarin de bestaande gebouwen een nieuwe functie krijgen behoort tot de mogelijkheden. Gerard de Ruiter denkt namelijk altijd in mogelijkheden en met respect voor natuur en landschap.

 

Subsidiemogelijkheden

Vaak gaat het realiseren van een nieuwe bestemming van gebouwen of gronden gepaard met financiële vragen. Lukt het mij om dit project zelf te financieren? Zijn er mogelijkheden om hulp te krijgen van de overheid? Zijn hier subsidiemogelijkheden voor? Ja, die zijn er. En dankzij de 25 jaar ervaring die Gerard de Ruiter heeft opgebouwd in de financiële wereld weet hij de juiste wegen te bewandelen. Het netwerk binnen gemeenten en provincies helpt hem bij het vinden van de juiste subsidieregeling. Zoals we in de rentmeesterwereld zeggen: “Groen en geld zijn nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

 

Natuur, landschap en water: de Groene en Blauwe Diensten

Het Ruiterpad maakt zich sterk voor een multifunctioneel platteland waar landbouw, natuur en recreatie elkaar aanvullen. Om projecten te kunnen financieren wordt regelmatig de Catalogus Groenblauwe Diensten geraadpleegd. Dit is een overzicht van vergoedingen die overheden in Nederland mogen geven aan grondeigenaren die een Groene en/of Blauwe dienst leveren. Dit zijn diensten op het gebied van natuur en landschap, cultuurhistorie, recreatie of waterbeheer. mogelijkheden maakt hij een stappenplan op maat. Hierin verwoordt hij zijn advies geïllustreerd met een inrichtingsschets. Zijn aanpak is iedere keer weer anders, dit stemt hij af op het betreffende gebouw of grond. Zijn doel is altijd hetzelfde: het ontzorgen van u als eigenaar.