Regelmatig ondersteunt Het Ruiterpad particuliere opdrachtgevers hun eigendom te rangschikken onder de Natuurschoonwet (NSW). Dit biedt de eigenaar fiscale voordelen. Een NSW-landgoed is minimaal 5 hectare groot, waarvan 30 procent bos of natuur.

 

Ontwikkeling landgoed

Een van de 40 tot 50 projecten die Het Ruiterpad inmiddels begeleidde, is een totaalinrichting om circa 5 hectare landbouwgrond om te vormen naar natuur in Laren (Gld.). De aanleg is begin 2011 gerealiseerd. Het geheel is inmiddels ondergebracht onder de NSW. Vaak begint het traject aan de keukentafel met het geven van informatie over de voorwaarden, de consequenties en de financiële en fiscale voordelen.

Dan volgt een adviestraject waarbij Het Ruiterpad alle belangen in ogenschouw neemt. Gerard de Ruiter is in staat om het optimum te vinden tussen wat kan en wat moet. Door het goed kunnen aanvoelen van de situatie en zijn agrarische kennis komt hij tot een afgewogen advies. Zijn bankachtergrond en goede contacten binnen de Belastingdienst komen bij dit vermogensadvies goed van pas.

Vervolgens dient een rapport voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Belastingdienst en de provincie als basis voor de aanvraag om het eigendom van de eigenaar te rangschikken onder de NSW. Een landschapsplan dat aan de natuurlijke omstandigheden, de wensen van de eigenaar en aan de voorwaarden van de NSW tegemoet komt, is hiervan een essentieel onderdeel.

 

Beheerplan

Ook stelde het Ruiterpad voor een 25 hectare groot landgoed in overleg met de eigenaren een beheerplan op. Het landgoed bestaat vooral uit bos dat onderhoud nodig had. Het Ruiterpad trad op als adviseur en legde contact met bosbouwondernemingen om het beheerplan uit te werken. Hierna begeleidde Het Ruiterpad het actieve bosbeheer.

 

Bekijk ook de ander projecten van landelijk beheer:

Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel

Projectleiding

Advies

 

Terug naar het overzicht