In de afgelopen jaren heeft Het Ruiterpad ruim 25 landgoederen gerangschikt. Ieder project vraagt weer een andere begeleiding. Zo gaf de sloop van een deel van een voormalig veebedrijf ruimte voor nieuwe woningen. En werd een natuurgebied gerangschikt als landgoed. Ook hier was het uitgangspunt om het geheel in te passen in het bestaande landschap.

 

Gerard de Ruiter begeleidt voor u:

 • Een herbestemming van grond en/of gebouwen bij het beëindigen van een agrarisch bedrijf.
 • De landschappelijke invulling van particuliere percelen kleiner dan 5 ha.
 • Het rangschikken tot landgoed van particuliere percelen groter dan 5 ha.

 

Gerard de Ruiter adviseert u bij:

 • Het beheer en onderhoud van landgoederen.
 • Ontwikkeling en onderhoud voor natuurbeschermingsorganisaties.
 • Grootschalige projecten van gemeenten, waterschappen en provincies. 
 • Subsidiemogelijkheden voor agrariërs en grondeigenaren.

 

De fiscale- en subsidiemogelijkheden zijn divers, denkt u aan:

 • Subsidie natuur en landschap (SKNL).
 • Vergoeding vanuit de Catalogus Groenblauwe Diensten.
 • Successierechten (erfbelasting).
 • Als uw landgoed volgens de Natuurschoonwet (NSW) is gerangschikt als NSW-landgoed, dan kunt u gebruikmaken van bijzondere fiscale regelingen. Denkt u aan vermindering of zelfs het geheel vervallen van successierechten.