• Het Ruiterpad adviseert over de voor- en nadelen van rangschikking onder de Natuurschoonwet (NSW).

 

  • Het Ruiterpad adviseert over het beheer van eigendommen, Voor de gemeente Lochem bracht het Ruiterpad in 2012 en 2013 via visual tree assessment een deel van de laanbomen in kaart. Vervolgens presenteerde Gerard De Ruiter de resultaten in een presentatie Wat is landschap? aan een adviesorgaan met daarin burgers, recreatie en landbouw. Vervolgens stelde hij een advies op dat hij tijdens een excursie aan de hand van voorbeelden toelichtte. Zie artikel  De Stentor 19 september 2015.

 

  • Regelmatig verzorgt Het Ruiterpad grondaankoop voor particuliere opdrachtgevers. Zij willen het aantal hectares uitbreiden om onder NSW te vallen.

 

  • Het Ruiterpad krijgt veel vragen over ontwerp en inrichting van het landschap. Veel voorkomend zijn de inpassingplannen bij een bestemmingswijziging. Het Ruiterpad stelt deze plannen op met een inrichtingsschets en planomschrijving.

 

  • Het Ruiterpad treedt op als bemiddelaar tussen huiseigenaren dicht bij een hoogspanningsleiding en de overheid.

 

 

Bekijk ook de ander projecten van landelijk beheer:

Stichting Groen Blauwe Diensten Overijssel

Ontwikkeling en beheer van (nieuwe) landgoederen

Projectleiding

 

Terug naar het overzicht