Een greep uit de projecten van Het Ruiterpad

 

Gerard de Ruiter van Het Ruiterpad staat u met raad en daad terzijde bij projecten op het gebied van:

 

Landelijk beheer 

 

Vrijkomende agrarische gebouwen

Voor sommige agrarische ondernemers die hun bedrijf beëindigen, biedt functieverandering van agrarische bebouwing of de Rood voor Rood-regeling mogelijkheden. Het Ruiterpad kan samen met u een plan opstellen over de stapsgewijze omvorming van agrarisch bedrijf naar – veelal – een woonfunctie. Lees meer

 

Bestemmingswijziging

De kopers van een woning in het buitengebied hadden voor de aankoop de mogelijkheden onderzocht voor het opstarten van een bed and breakfast. Later werkte de gemeente Lochem niet mee aan een bestemmingsplanwijziging. Lees hoe het Ruiterpad ervoor zorgde dat de vergunning alsnog werd verleend.

 

Pachtzaken

Niet iedereen heeft de wijsheid in pacht. Het Ruiterpad ondersteunt geregeld particuliere opdrachtgevers met een NSW-landgoed die hun gronden in gebruik geven aan boeren door het adviseren over pachtzaken en het opstellen van pachtovereenkomsten.