Inventarisatie, planvorming en toezicht voor SGBDO

Het Ruiterpad helpt de Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel  om landschapselementen en landschappelijke waarden in stand te houden en waar mogelijk te versterken. De deelnemers aan het project krijgen via de stichting een vergoeding voor het duurzaam beheer van het landschap op hun grond. Gerard de Ruiter inventariseert daartoe samen met de grondeigenaren, zowel particulieren als agrarische ondernemers, de kwaliteit en staat van onderhoud van de landschapselementen.

 

Van inventarisatie naar plan

Op basis hiervan stelt Het Ruiterpad een plan op dat veelal uit drie onderdelen bestaat:

1.       Beheer van bestaande landschapselementen.

2.       Onderhoudsplan om landschapselement(en) te vitaliseren. Denk aan het afzetten van de houtopstanden, het verwijderen van ongewenste soorten en/of het inboeten met bosplantsoen.

3.       Plan voor aanleg van nieuwe landschapselementen.

Dit plan vormt de basis voor het contract Groene en Blauwe Diensten.

In het buitengebied van de gemeenten Rijssen/Holten, Hof van Twente, Hengelo, Borne, Woerden, Twenterand en Almelo bezocht Het Ruiterpad in dit kader 180 agrarische ondernemers en particulieren.

 

Toezicht

In een ander deel van Overijssel, in Staphorst, Tubbergen, Hardenberg en Ommen, kijkt Gerard de Ruiter of de contracten goed worden nageleefd. Is het beheer zoals afgesproken? Hoe staat het met het onderhoudsplan? Zijn er nieuwe landschapselementen aangelegd? Daarnaast geeft hij advies en informatie aan de deelnemers.

 

Bekijk ook de ander projecten van landelijk beheer:

Ontwikkeling en beheer van (nieuwe) landgoederen

Projectleiding

Advies

 

Terug naar het overzicht